2018. július 12., csütörtök

Fonóleckét adok-veszek...?


Tudomásomra jutott, hogy egy tanítványom fonás oktatást vállal díjazás fejében. Oktatói tevékenységét néhány hónappal azután kezdte meg, hogy először ült rokkánál.
Az esetet több szempontból is aggályosnak találom. Egyrészt felmerül egy etikai kérdés: mennyire etikus velem szemben az az eljárás, amely során egyszeri, néhány órás fonás foglalkozás, és az azt követő többszöri jóhiszemű, önzetlen segítségnyújtás után a tőlem szerzett ismereteket tudtom és beleegyezésem nélkül, pénzért adja tovább? Ez egyébként szerzői jogi szempontból is aggályos.
Továbbá mennyire etikus a lelkes érdeklődőkkel szemben, hogy komolyabb tapasztalat nélkül, kezdő szintű tudással, pénzért ígér nekik tanítást? Eddigi tanítványai közül saját bevallása szerint minden harmadiknak kudarccal végződött az első próbálkozása és elment a kedve a fonástól, de oktatójuk úgy gondolja, hogy ez egy jó arány. Ez komoly szakmai kételyeket vet fel. Egy dolog kezelni egy jól beállított eszközt, és egy egészen más dolog abban segíteni valakinek, hogy a kezdetben felmerülő nehézségeken hogyan legyen úrrá.
 Szerettem volna egy telefonbeszélgetés során tisztázni vele a helyzetet, de eltérő világnézetre hivatkozva figyelmen kívül hagyta a megfogalmazott aggályaimat.
Viszont mivel a saját elmondása szerint foglalkozásai során gyakran hivatkozik rám és a Fonás rokkán és kéziorsón c. könyvemre, mint ismereteinek forrására, ezúton szeretném kijelenteni, hogy a Judit - kézzel szövött sálak, kendők műhelyben folyó, Zsótér Adrienn által tartott fonás oktatás színvonaláért és eredményességéért semmilyen garanciát nem vállalok, és mind szakmailag, mind erkölcsileg elhatárolódom tőle.

2018. július 5., csütörtök

Zalai fonótábor

Épp a negyedik Országos komplex fonótábor zajlik Zalaegerszegen, ahol Horváth Évával és Rózsa Péterrel együtt azon munkálkodunk, hogy a természetes szálak kézi feldolgozását régi, enyészettől megmentett és új rokkák segítségével testközelbe hozzuk a lelkes és elszánt csapatnak, akik öt napra eljöttek szöszmötölni a Gébárti tóhoz. Jó látni, hogy évről évre egyre több a fiatal érdeklődő, egészen zsenge korú fonók is vannak és remekül helyt állnak. A Zaolban egy újságcikk is megjelent a táborról.

IMG_3827


IMG_3830


IMG_3831


IMG_3842


IMG_3846


IMG_3850


IMG_3851


IMG_3853


IMG_3855


IMG_3859


IMG_3864


IMG_3870


IMG_3871


IMG_3874


IMG_3884


IMG_3892


IMG_3895


IMG_3904


IMG_3928

Idén nem csak gyapjúval, hanem kenderrel és lennel is foglalkoztunk. A fenti fonalmintákat a különböző alapanyagainkból összehasonlítás céljára készítettem: balra új-zélandi len, középen hosszú szálú, gyengén tilolt kender, jobbra rövid szálú, törekes kender-maradék látható.